Valentýn - sobota 14. 2. - Historie k svátku zamilovaných

Blíží se sv.Valentýn 14.2. a proto nezapomeňte na Vaši milovanou partnerku, partnera či přátele. Pokud jste zamilovaní, či jen chcete potěšit někoho, na kom Vám záleží, či společně oslavit lásku jsou ty nejlepší květiny z našeho obchodu přesně to pravé, co hledáte.

Historie k svátku zamilovaných k sv. Valentýnu - symbolu věrné a neutuchající lásky.

Z historických dokumentů se můžeme dočíst, že svátek zamilovaných není převzatý svátek z Ameriky, ale byl skutečnou událostí, která se zrodila jako památka na upáleného mnicha. Sv. Valentýn v Římě ve druhé polovině 3 století tajně oddával proti zákazu císaře Claudiuse II. zamilované páry. Zákaz sňatků byl vyhlášen z důvodu nezájmu mužů opouštět rodiny a účastnit se tak bitev za svého císaře.

Claudius poté uvrhl Valentýna do vězení. A potom se stalo něco velmi zvláštního. U jeho oken a dveří se začali shromažďovat dopisy a drobné dárečky od těch, kterým pomohl nebo se chystal pomoci tím, že je oddá. Dávali mu tak najevo, že věří stejně jako on v lásku. Nevidomá dcera jeho žalářníka se rozhodla, že jej v době uvěznění navštíví a vymohla si tak svolení od otce. Valentýn se tak setkal s velmi krásnou ač nevidomou dívkou. Žalářník požádal Valentýna, aby se modlil za dceřin zrak.

Valentýn tak velice rád učinil, protože v sílu modliteb věřil a dívku si zamilovat. Opravdu se stal zázrak a dívka opět spatřila světlo světa. Valentýna, ale zanedlouho odvedli a oddělili mu mečem hlavu od těla. V den jeho popravy, tedy 14.února 269 př.n.l., ji zanechal dopis, ve kterém se jí vyznává lásku a podepsal jej: "Od Tvého Valentýna".

Na jeho počest pak vznikla tradice posílání nejrůznějších Valentýnských přáníček, což byla i poslední slova upáleného mnicha. U nás tato tradice nabyla popularity až po roce 1989.

Aktuální nabídka: